În urma cercetărilor şi săpăturilor arheologice în perimetrul localităţilor slave din Bucovina, au fost găsite (descoperite) resturi de construcţii gospodăreşti sau cu rol de locuinţă care, în urma studierii arheologice detaliate, au permis cercetătorilor să reconstituie modelul satelor şi cătunelor slavilor din sec. VIII-IX e.n. Atenţiei dv. vi se propune un bordei din sec. VIII, reconstituit pe baza săpăturilor arheologice efectuate lângă satul Revne, Raionul Kiţmani.

Bordeiul este construit din buşteni şi constituie o locuinţă unicamerală, a cărei parte inferioară e îngropată în pământ. Pereţii, făcuţi din bârne (buşteni), sunt stabili, datorită unor stâlpi care sunt îngropaţi în pământ şi care sunt consolidaţi prin nişte caneluri (canale) cioplite în perete. Acoperişul este făcut din buşteni de lemn, de diametre diferite, iar pentru hidro şi termoizolare este căptuşit cu un strat de pământ. Tavanul lipseşte iar podeaua este din pământ. În locuinţă se intră pe nişte trepte săpate în pământ, care sunt protejate de intemperii, printr-un mic acoperiş. Interiorul acestui bordei este foarte simplu: în partea dreaptă, în colţul din spate se află cuptorul- un atribut indispensabil fiecărei locuinţe. Cuptorul este clădit din piatră, fără nici un liant. Acest cuptor serveşte pentru încălzirea locuinţei şi pentru prepararea mâncării. Fumul din cuptor iese prin uşă, sau printr-un gemuleţ – o mică deschidere în perete. În colţul din stânga, în spate, este un pat de pământ, acoperit cu fân şi piei de animale. Lângă uşă, este o policioară pentru veselă şi laviţe simple din lemn, care se sprijină pe stâlpişori bătuţi în podea.